Kontakt: +386 (0)41 213 403
slo flag

Stensko in stropno gretje

Pri stenskem ogrevanju gre za princip nizko temperaturnega ogrevanja prostorov in zaradi tega je bivanje v takih prostorih bolj zdravo, saj so klimatski pogoji ugodnejši. Prehajanje toplote v prostor je omogočeno s sevanjem in deloma s konvekcijo. Ob ogreti ploskvi se topel zrak dviga, cirkulacija je močnejša in vse to preprečuje da bi prihajalo do sevanja hladnih sten in oken.

1. Sistemi stenskega ogrevanja in hlajenja

Pri sistemih stenskega ogrevanja in hlajenja se uporabljata suha (ogrevalna cev RAUTHERMS je že integrirana v gips plošče različnih velikosti ) in mokra (ogrevalna cev se položi v RAUFIX – šine, ki so pritrjene na zid) izvedba.

2. Načrtovanje stenskega ogrevanja

Pred vgradnjo stenskega ogrevanja, vam mora projektant izdelati ustrezen projekt, ki mora zajemati:
 • sistem ogrevanja, ki bo deloval na nizko temperaturni osnovi
 • načrt razpoložljivosti površine zidu za položitev stenskega ogrevanja. Pri tem je seveda potrebno paziti na celotno razporeditev pohištva v prostoru, ki bistveno vpliva na toploto
 • natančen izračun toplotnih izgub
 • natančen popis obloge zidu (bodisi so to ploščice, les ali tapete)
 • kakšno stensko ogrevanje bomo izbrali (za staro ali novogradnjo)
 • natančno število ogrevalnih krogov. Njihovo število je odvisno od velikosti ogrevane površine stene, izbranih premerov cevi in pa morebitnih vgradnih elementov (okna, vrata)
 • zaradi potreb odzračevanja je potrebno izdelati izračun potrebne delovne temperature za sistem stenskega ogrevanja. Prav tako je potrebno načrtovati razporeditev razdelilnikov še posebej pri površinah inštaliranih s cevnim sistemom.

3. Izvedba stenskega ogrevanja in hlajenja

Pri vgradnji stenskega ogrevanja nimamo točno določenih določil. Pri toplotni izolaciji je dobro, da se držimo najnovejših predpisov in sicer : toplotna prehodnost ovoja zgradbe ≤ 0,35 W/m2K. Toplotno izolacijsko plast ponavadi nameščamo na notranje stene zgradb, saj je cenejša. Pri nameščanju le te moramo biti pozorni na točko rosišča in pa na zunanji omet, ki ne sme prepuščati vlage v notranjost.

Ekonomski vidik stenskega ogrevanja
 • ker iz toplih tal zrak seva, ne prihaja do močnega kroženja zraka in dvigovanja prahu ter umazanije in s tem je posledično manj možnosti za alergijska obolenja
 • pri talnem ogrevanju dosežemo enako udobje bivanja s temperaturo, ki je za 1-2°C nižja kot pri prostorih, ki jih ogrevamo z radiatorji
 • če imamo v prostoru nekaj stopinj nižjo temperaturo kot pri ogrevanju z radiatorji, tega ne občutimo, ker se temperatura zaradi sevanja toplote od stene proti stropu enakomerno porazdeli po prostoru. Zato ne občutimo, da je temperatura v sobi nižja
 • ker so temperature relativno nizke, lahko uporabljamo več različnih virov toplote
 • prihranimo lahko do 30 % energije
 • v poletnem času lahko prostor hladimo. Pri tem je potrebno poudariti, da je taka vrsta hlajenja prijetnejša od klimatske, saj je v prostoru prisotna konstantna razporeditev temperature in vlažnosti
 • stensko ogrevanje nam nudi udobje ob ugodnem temperaturnem profilu ob hkratni nižji prostorni temperaturi.
Vas morda še zanima:
Highslide JS
Stensko in stropno gretje
  

Highslide JS
Stensko in stropno gretje
  

Highslide JS
Stensko in stropno gretje
  
 


InstalViler Jani Viler s.p.
Vodovodne instalacije in ogrevanje

Šared 19 c, 6310 Izola

E-pošta: jani.viler@gmail.com
Telefon: +386 (0)41 213 403